Kroppens fysiologi

Kroppens fysiologi

Fakta vi inte kommer undan:

Vi behöver ha balans mellan vad vi stoppar i oss och vad vi gör av med.
Vad vi äter och hur mycket vi rör på oss, har betydelse för vår hälsa.
Kroppen behöver en viss sammansättning av näringsämnen för att fungera som den ska. Kolhydrater, fett, protein, vitaminer, mineraler, vatten och alkohol är näringsämnen. Om vi till att börja med utesluter alkohol (ger energi och en del andra effekter) har vi kolhydrater, fett och protein som ger energi, mineraler och vitaminer som är viktiga ingredienser i kroppens kemi, samt vatten som utgör ca två tredjedelar av vår kroppsvikt och är den huvudsakliga miljön där metabolismen (ämnesomsättningen) sker.

För att vi ska orka arbeta och ha en vardag, behöver vi få i oss en optimal fördelning av näringsämnen varje dag.

Kroppen är konstruerad för rörelse. Många funktioner i kroppen bygger på att det sker rörelse. Frånvaro av rörelse hämmar kroppens funktion och styrka. När musklerna inte används, minskar deras styrka. När skelettet inte belastas, minskar dess styrka. När ledbrosket inte utsätts för belastning, minskar dess stötdämpande förmåga. När musklerna i armar och ben inte används, försvåras återtransporten av blod via venerna till hjärtat. När de stora muskelgrupperna (t.ex. benmusklerna) inte får arbeta, hämmas blodcirkulationen i hela kroppen. Lederna påverkas av muskler i olika riktningar och obalans i muskelstyrka kan ge upphov till snedbelastning av ledytan med ökad risk för förslitning av ledbrosket som följd. Även delar av kroppens kemi fungerar sämre utan rörelse, visar forskning.
Kroppen behöver, precis som andra konstruktioner, ständigt underhåll för att behålla sin styrka och rörlighet och för att inte åldras i förtid.
Följande stod att läsa på ett annonsplakat i några busskurer i höstas:
”Kliv av vid denna hållplats och gå resten av vägen! Fysiska utmaningar är en del av vår utveckling.” (En del av en annonskampanj från Försvarsmakten).
Det är aldrig för sent att börja förändra!
Frisk!
Utgångspunkten är att du är frisk, men börjar känna av en begynnande övervikt som ger sig till känna i form av en inte lika tilltalande spegelbild som du har varit van vid. Det ökade omfånget genererar värk i höfter och knän, vilket gör det mindre lockande att anstränga sig fysiskt om det skulle behövas (hissen trasig, rulltrappan står, springa till bussen etc.). Till råga på allt sa doktorn vid senaste hälsokontrollen, något om att dina blodvärden och ditt blodtryck var på väg upp.
Vi antar också att du inte tycker att det är tillfredsställande att inte komma i favoritplagget. Det känns inte heller okej att ha ont, för att du har mycket kvar i livet att upptäcka och inte vill drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.
Föreställ dig till sist att du bestämmer dig för att göra något åt situationen. Du bestämmer dig för att ändra på dina levnadsvanor.