Coachinghistorik

Ordet ”coach” sägs ha sitt ursprung från den ungerska byn Kocs, där det på 1500-talet tillverkades en slags paradvagn.

Coaching i historien

Ordet ”coach” sägs ha sitt ursprung från den ungerska byn Kocs, där det på 1500-talet tillverkades en slags paradvagn. Vagnens förträfflighet blev vida känd och fick namn efter byn, som på engelska blev ”coach”. Ordet kom sedan att få betydelsen ”något som förflyttade människor från en plats till en annan”, vilket ju är vagnens huvudsakliga användningsområde.
Det är också min uppgift som personlig coach, att ta dig från där du är, till dit du vill vara.

Coach-begreppet antogs sedermera inom idrottsvärlden och har sedan början av 1900-talet haft betydelsen tränare eller en person som höjer prestationerna hos laget eller idrottsutövaren.

På 1970-talet började begreppet coach flytta ut från idrottens arenor, främst genom engelsmannen Timothy Gallwey. Han var tennistränaren som upptäckte att den svåraste motståndaren var den egna rösten inne i huvudet. Rösten som säger att det här går aldrig… Hans bok ”The Inner Game of Tennis” om mentala bilder spreds snabbt utanför tennisvärlden.

Den som först började med coaching inom näringslivet var amerikanen Thomas J. Leonard. Han var finansiell rådgivare som mer och mer började prata med sina kunder om livsdrömmar och planer för livet i stället för penningplaceringar. Han utarbetade tekniker för samtal och övergick till att kalla det för coaching. 1992 grundade han The Coach University.

1995 startades ICF, International Coach Federation, det största internationella branschorganet med syfte att kvalitetssäkra coaching och arbeta för att sätta en hög etisk standard inom professionen coaching. ICF godkänner coach-utbildningar och coacher och arbetar för att höja standarden i branschen. ICF har 14 000 medlemmar över hela världen.

I Sverige finns idag en professor i coaching, Carl-Axel Hageskog, vid institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap vid Linnéuniversitetet. Och i Uppsala finns doktorand Patrik Grimlund vid företagsekonomiska institutionen. Vi ser fram emot att mer forskning bedrivs kring coaching och fler resultat om effekterna av coaching presenteras.

För mer information om coaching eller om forskning kring coaching se www.icfsverige.se

Referenser:
Susann Gjerde, ”Coaching, vad-varför-hur?”
Thomas J. Leonard, ”The Portable Coach”
Timothy Gallwey, ”The Inner Game of Tennis”
John Grinder, ”Use Your Brain for a Change”