Hälsa 55+

Ayuda Utveckling och Hälsa 55+ ägs och drivs av mig, Hasse Dam.

Om Hälsa 55+ och Ayuda Utveckling

Hälsa 55+ och Ayuda Utveckling  ägs och drivs av mig, Hasse Dam.

Jag är född 1953 och har arbetat inom ett antal olika yrkesområden, bl.a. SL-spärrvakt, byggnadskonstruktör och säljare. 1988 startade jag egen verksamhet som friskvårdsentreprenör i Stockholm. Vid starten tillhörde mitt företag, Friskkraft HB, pionjärerna på området.

I verksamhetsutbudet ingick bl.a. kurser och föreläsningar i nutrition och fysiologi, motionsgympa, vattengympa, styrketräningsinstruktion och massage.

De 29 år jag har arbetat med människor har gett mig insikten att vi, förutom fysisk friskvård, även har ett stort behov av mental träning och personlig utveckling. Jag vidareutbildade mig till coach våren 2007 och startade Ayuda Utveckling 2010 och Hälsa 55+ 2017.

Hälsa 55+ är ett förtydligande av min ambition att arbeta som föreläsare och personlig coach inom livsstils- och hälsoutveckling för att hälsan ska bestå när vi blir äldre.
Min verksamhet bygger jag på den kompetens och de erfarenheter jag har från tiden som friskvårdskonsult samt lärdomar och erfarenheter jag samlat på mig hittills i livet.

Min utgångspunkt är alltid att mina klienter själva har de resurser de behöver för att nå sina resultat. Mitt uppdrag är att klargöra, stärka och stötta i utvecklingsprocessen.

Sagt om Hasse:

”Hasse är en trovärdig, harmonisk person med stor yrkesskicklighet och ett engagemang som alltid syns. Han är mycket tålmodig, professionell och alltid korrekt och vänlig och har ett fantastiskt fokus. När han återkopplar, gör han det på pricken som det är sagt, vilket bevisar hans totala närvaro och engagemang. Hasse är ärlig, öppen och ger ett okomplicerat intryck och man kan alltid lita på honom.”

”Hasse är otroligt mån om sina adepter och plockar fram deras kvalitéer och hjälper dem på bästa sätt. Han är tydlig och målinriktad och för Hasse är det verkligen kunden som står i fokus.”

”Han har stor genomförande-vilja och att anlita honom, är väl investerade pengar för han håller måttet och mer där till. Hasse är sympatisk och kul att samarbeta med och hans stora lugn i alla situationer, som går rakt igenom allt han gör, inger ett stort förtroende.”

Ovanstående är baserat på omdömen från tio kollegor och kunder, som besvarat ett antal frågeställningar anonymt i augusti 2011. Svaren har sedan bearbetats och redovisats av Per Frykman & Karin Sandin – ”Du ett varumärke” 070 – 624 00 58

Utbildningar:

  • NLP Master Practitioner, Coach2coach, 2010
  • NLP Practitioner, Coach2coach, 2009
  • Dipl. Coach, Akademi Coachstjärnan, maj 2007
  • Dipl. Friskvårdsinformatör, Sport Education, juni 1990.