Coaching i Rörelse

Slå två flugor i en smäll: nå dina mål eller lös dina konflikter samtidigt som du får frisk luft och motion!

Coaching i Rörelse

Slå två flugor i en smäll: nå dina mål eller lös dina konflikter samtidigt som du får frisk luft och motion!

Det som händer i hjärnan när du rör på dig, kan liknas vid att dina associationsbanorna i hjärnan blir ”oljade”. Förenklat kan man säga att tankarna kommer lättare till dig när du rör på dig. Vi har nog alla någon gång upplevt att olika vardagsproblem lätt får sin lösning under en promenad eller en joggingtur.

Att fysisk aktivitet ökar inlärningen, är idag ett allmänt vedertaget faktum.

Rent praktiskt fungerar det som traditionell coaching med den skillnaden att vi, istället för att befinna jag inomhus i en lokal, promenerar i en inspirerande miljö, vald av dig.