Coaching

Coaching är en terapiform som ger dig möjlighet att nå dina uppsatta mål, nedan kallat resultat.

Coaching på företag och i organisationer

Individuell coaching på arbetsplatsen, ger ert företag möjlighet att utnyttja er personals hela potential och styrka!

Professionell individuell coaching i företag och organisationer ger en ökad möjlighet att:

 • göra medarbetarnas engagemang och motivation djupare förankrat
 • ge stöd och utvecklingsförutsättningar åt chefer och ledare
 • se och utnyttja de anställdas hela potential
 • påverka frisknärvaron
 • nå längre i den interna kommunikationen

Coaching för privatpersoner

Professionell coaching ger dig möjlighet att:

 • få dina drömmar att gå i uppfyllelse genom att arbeta mot ett tydligt mål
 • öka din självkänsla och stärka ditt självförtroende
 • använda hela din potential
 • skapa en balans mellan privatliv och karriär
 • sortera bland krav och omvärldens förväntningar
 • bli fri från ogynnsamma beteenden och öka livsnjutningen
 • påverka och stärka dina relationer
 • nå ut med ditt budskap

Vad är coaching?

Coaching gör dig medveten om din egen förmåga, dina möjligheter och din styrka. Genom att coachen lyssnar på din berättelse och ställer öppna och raka frågor, stimuleras du till egen reflektion och du blir medveten om att du har möjlighet att välja. Jag som coach ger dig feedback genom att tydliggöra och sammanfatta dina ord och hjälper dig hålla kursen mot ditt resultat.

Min utgångspunkt är att all den kunskap och erfarenhet som krävs för din utveckling, finns inom dig och mitt jobb som coach, är att lyfta fram och förstärka dessa tillgångar.

Varför coaching?

Tillsammans med coachen hittar du svaren som gäller för dig!

Coaching ger mätbara resultat på kort tid och till låg kostnad. Du får både professionell och personlig utveckling i ett. Tillsammans går vi direkt på kärnpunkten och arbetar med de resultat du själv ställer upp och som motiverar dig mest.

Coaching ger dig varaktig lärdom och förändring. Nästan allt du arbetar med i vårt samarbete, kommer du kontinuerligt att omsätta i handling och eftersom dina erfarenheter är utgångspunkten, blir din lärdom och din förändring grundligt förankrad.

Hur går det till?

Coachingsamtalen sker genom personliga möten, inomhus, utomhus eller per telefon, ca en timme per samtal. Tillsammans kommer vi överens om hur ofta vi ska träffas och under hur lång tid vårt samarbete ska pågå.

Jag lägger fokus på dina möjligheter framöver, istället för på det som varit. Den som kan allt om ditt liv är du och det är dina svar vi tillsammans ska finna. Din känsla och ditt hjärta styr och det ökar din motivation och ditt engagemang att åstadkomma de förändringar du önskar i ditt liv. Med ditt mod tar du snart klivet ut ur trygghetszonen.

Som klient sätter du gränsen för vad vårt samtal ska handla om. Du kan känna dig helt trygg i vår coachingrelation som alltid präglas av ärlig, äkta och rak kommunikation.

Jag har tystnadsplikt.

Jag följer de etiska regler och besitter de kärnkompetenser som branschorganisationen ICF (International Coach Federation) förordar.