Föreläsning

Jag föreläser i ämnet “Långsiktig Hållbar Hälsa”. Med min bakgrund och långa erfarenhet av friskvårdsarbete har jag möjlighet att skapa en föreläsning som uppfyller era behov.

Jag föreläser i ämnet
“Långsiktig Hållbar Hälsa”

Med min bakgrund och långa erfarenhet av friskvårdsarbete har jag möjlighet att skapa en föreläsning som uppfyller era behov.
Föreläsningen handlar om hur vi har möjlighet att sakta men säkert, öka vår mentala och fysiska styrka och rörlighet.
Den beskriver hur du kan motivera dig till att komma igång och guidar till de små, knappt märkbara, förändringar som ger dig mer energi och ökar förutsättningarna för en hälsa som håller på lång sikt. Forskning visar att rörelse förebygger ohälsa, bl.a. i form av hjärt- kärlsjukdomar!

Vi är byggda för rörelse. Våra kroppars konstruktion vittnar om otaliga exempel på det.
Vi mår bra av att röra på oss. Alla vet det. Många rör på sig för lite. En del tror att det är för sent. Andra tror att det inte har någon effekt om det inte ”smakar blod”. Det har det! Effekt alltså!

Jag utgår ifrån det friska, och arbetar för att behålla och stärka detta länge.

 

Vinster för företaget

Personalen är den största tillgång företaget har.
En investering i denna tillgång gör företaget mer attraktivt och konkurrenskraftigt.

Den effektivaste åtgärden är att öka förutsättningarna för att personalen är och förblir frisk. Det ger vinster i form av minskat produktionsbortfall genom färre sjukdagar, ökad lojalitet, högre effektivitet och produktivitet och gladare medarbetare.

Detta är anledningen till att just fokus på hälsan är något av det som ger högst hävstång för varje företags resultat på ”sista raden” i bokslutet.

Som föreläsare och personlig coach, ger jag exempel på konkreta fakta och enkla tips för att förstärka och bevara medarbetarnas hälsa så att den blir långsiktigt hållbar!

Nyckelorden är eget ansvar, nyfikenhet, medvetenhet, motivation och långsiktigt tänkande.

För att bevara och stärka hälsa behövs ofta någon form av livsstilsförändring. När denna förändring sker i små hanterbara steg, skänker det en tillfredsställelse av att ”vara på väg”, som genast ökar förutsättningen för att förändringen ska bli långsiktigt hållbar. Frågor som får svar:

  • ”Hur blir jag motiverad om jag inte ser snabba tydliga resultat av mina aktiviteter?”
  • ”Hur kommer jag igång? Hur motiverar jag mig utan quickfix-effekten?”
  • ”Vad vinner jag på att förändra min livsstil?”
  • ”Vad hindrar mig att börja förändra redan idag?”
  • ”Vilka resurser har jag att tillgå?”
  • ”Vad blir första steget?”

 

Min övertygelse är att alla kan påverka och bevara sin hälsa med rätt inställning, rätt mat och rörelse.
Med alla menar jag alla som inte har en sjukdomsdiagnos av något slag. Med mat och rörelse menar jag mat som just du som individ mår bra av både fysiskt och känslomässigt och rörelse som ingår i din vardagssituation: t.ex. gå eller cykla till jobbet/en bit av vägen, ta trappan istället för hissen, gå i rulltrappan, ta en promenad på lunchen m.m.

Det forskas kontinuerligt på hur maten påverkar våra kroppar. En mängd olika rekommendationer och dieter finns att följa. På senare tid har kunskapen om hur våra gener styr vårt näringsbehov blivit aktuell. Det konstateras att vi alla är olika, att en rekommendation inte gäller för alla.
Vilket behov har dina gener? Lyssna på din kropp och prova dig fram! Testa gärna olika kostrekommendationer och var lyhörd för vad som händer med din kropp?