Långsiktig Hållbar Hälsa

Du påverkas ständigt av olika krav, oändliga möjligheter och spännande utmaningar via media och din omgivning.

Långsiktig Hållbar Hälsa

Du påverkas ständigt av olika krav, oändliga möjligheter och spännande utmaningar via media och din omgivning.

Du kan utnyttja möjligheterna, anta utmaningarna och styra din personliga och fysiska utveckling för att utnyttja möjligheterna, hantera kraven och anta utmaningarna!

Nyfikenhet och kunskap ökar din medvetenhet och tillsammans med en personlig coach kan du identifiera och använda dina förmågor och styrkor till att bli som du vill vara.

 

Hur?

Hur kan du själv påverka din livsstil och därmed din långsiktiga hälsa, utan att ge avkall på allt för mycket i din nuvarande situation?

Hur motiverar du dig när du sätter upp mera långsiktiga mål?

Forskning visar att vi alla är unika, att vi reagerar olika på fysisk aktivitet och maten vi äter.

Slutsatsen blir att du måste ta eget ansvar för din egen hälsa, bli mer nyfiken på hur just du fungerar och vilken mat och aktivitet som just du trivs med.

Det är viktigt – du ska trivas med resten av ditt liv!

Lösning:

7 steg för hållbar hälsa